Загварын нэр: Нас барсанд тооцуулах тухай

 

*Нэхэмжлэл бичихдээ урдаасаа үдэх зайтай буюу 3 см зай үлдээж бичнэ үү.* Баярлалаа

 

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь

Огноо                                                       Сүхбаатар сум

 

Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймаг …. сум ..... баг, …. дугаар байрны........... ийн ..... тоотод оршин суух, А овогтой Б Харилцах утас: /......... / эсхүл /ажлын газрын хаяг/

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: нас барсанд тооцуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Миний бие нь нөхөр Б.Доржтой 1999 онд танилцаж, гэр бүл болсон. Бид 2003 оныг хүртэл хамт амьдарч байсан ба нөхөр маань 2003 оны 2 дугаар сард нас барсан. Тухайн үед улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлээгүй. Иймд нас барсны тогтоож өгнө үү.

 

 

Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт бичиг

1.Нэхэмжлэл                                                                             2.Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт                                                                                      
3.Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан

4.Б.Доржийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5.Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
6.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /гүйлгээний утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж ……-с/ 

 

 

 

 

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Утас:70362294

Вэб сайт: http://www.court.se.gov.mn