Шүүхийн Тамгын газрын танилцуулга

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2013 оны 08 дугаар тогтоолоор баталсан Тамгын газрын бүтэц орон тоогоор 26 албан хаагч ажиллаж ирсэн ба мөн Зөвлөлийн 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Шүүхийн тамгын газрын нэрийг өөрчлөх” 33 дугаар тогтоолоор нэршлийг “Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газар” гэж өөрчлөлт оруулсан.

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн тамгын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар, албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг шинэчлэн батлах тухай” 76 дугаар тогтоолоор Шүүхийн тамгын газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс болгож 29 албан хаагч, нийт 41 орон тоотой ажиллаж байна.

 1. Тамгын дарга Э.Ганцэцэг
 2. Хэлтсийн дарга Ж.Төмөрсүх
 3. Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Х.Индра
 4. Ахлах нягтлан бодогч Л.Одонтуяа
 5. Нярав
 6. Эвлэрүүлэн зуучлагч Д.Мөнхцэцэг
 7. Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Б.Батцэцэг
 8. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн А.Алтансугар
 9. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Б.Ариунтуяа
 10. Шүүгчийн туслах Ш.Энхцэцэг
 11. Шүүгчийн туслах Б.Мөнхзул
 12. Шүүгчийн туслах Б.Болормаа
 13. Шүүгчийн туслах Б.Байгалмаа
 14. Шүүгчийн туслах Г.Уянга
 15. Шүүгчийн туслах Б.Мөнхзул
 16. Шүүгчийн туслах С.Энхтайван
 17. Шүүгчийн туслах Н.Төгсучрал
 18. Шүүгчийн туслах Б.Болорчимэг
 19. ШХНБДарга Б.Номин
 20. ШХНБДарга Т.Учрал
 21. ШХНБДарга Б.Анхбаяр
 22. ШХНБДарга А.Энэрэл
 23. ШХНБДарга Б.Минжбадгар
 24. Бичиг хүргэгч Б.Жавхланбаяр
 25. Цахилгаанчин  Г.Ганхуяг
 26. Жолооч Сэлэнгэ.
 27. Жолооч 
 28. Үйлчлэгч Ө.Дэлгэр
 29. Үйлчлэгч Б.Төгсзаяа