Иргэдийн төлөөлөгчийн оролцооны мэдээ

Шүүхийн нэр: Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн тамгын газар     
Тайлант хугацаа: 2022.12..21-2023.12.20     
Үзүүлэлт   Мөрийн дугаарТоо
АБ  ВГ
Бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдааны тооЭрүү  114
 Иргэн  215
 Захиргаа  3 
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны нийт тоо ( 1+2+3=4 )   429
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны тооНэг иргэдийн төлөөлөгч оролцсон  529
 Хоёр иргэдийн төлөөлөгч оролцсон  60
 Гурван  иргэдийн төлөөлөгч оролцсон  7 
Шүүх хуралдаанд оролцсон иргэдийн төлөөлөгчийн тоо                                                        ( 5мөр*1+6мөр*2+7мөр*3=8 )   8 
Иргэдийн төлөөлөгчийн мэдээлэлНас25-35 97
  36-45 1012
  46-55 118
  56-аас дээш 122
 ХүйсЭрэгтэй 1316
  Эмэгтэй 1413
 БоловсролБоловсролгүй 15 
  Бүрэн дунд 1618
  Дээд 1711
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдаан хойшилсон тооСонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчөөс шалтгаалан хойшилсон шүүх хуралдааны тоо  18 
 ИТЭЗБТХ-н 9.8-д заасан үндэслэлээр шүүх хуралдаанд оролцоогүй иргэдийн төлөөлөгчийн тооӨвчтэй 19 
  Албан томилолт 20 
  Бага насны хүүхэд асрах чөлөөтэй 21 
  Бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаантай 22 
 Иргэдийн төлөөлөгчөөс  шалтгаалахгүйгээр хойшилсон шүүх хуралдааны тоо  23 
Иргэдийн төлөөлөгчөөс татгалзсан тохиолдлын тоо   24 
Ногдуулсан торгуулийн дүнИргэдийн төлөөлөгчИргэдийн төлөөлөгчийн тоо 25 
  Мөнгөн дүн 26 
 Ажил олгогчАжил олгогчийн тоо 27 
  Мөнгөн дүн 28 
Иргэдийн төлөөлөгчид олгосон хөлс   291353300