-1

"ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ(ERP) "ИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-05-14 00:00:00    |   58

Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем ERP-д бүртгэлтэй албан хаагчид нэвтрэх, албан бичиг боловсруулах, ирсэн бичигт хариу өгөх, шийдвэрлэх болон цаг бүртгэлийн системд цаг бүртгүүлэх, хүсэлт илгээх, бусад дотоод үйл ажиллагаанд ашиглах функцуудын талаар мэдээлэл өгч сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. Сургалтад нийт 12 албан хаагч хамрагдлаа. 

. . .