-1

МОД ТАРИХ АЖИЛД ОРОЛЦЛОО

2024-05-14 00:00:00    |   121

“Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн“-ий хүрээнд Сүхбаатар сумын Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай” А/186 захирамжийн дагуу Шүүхийн тамгын газрын хамт олон мод тарих үйл ажиллагаанд оролцлоо. Уг үйл ажиллагаанд нийт 20 албан хаагч оролцож 30 гаруй мод тарьсан байна. 

 

. . .