-1

"Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил"-д хамрагдлаа

2024-04-18 00:00:00    |   104

Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 53 тоот зарлиг "Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил"-д Шүүхийн тамгын газрын хамт олон оролцон судалгаанд хамрагдлаа. Судалгаанд нийт 19 албан хаагч хамрагдаж бие бялдар, чийрэгжилтийн түвшин, гарын хүч, уян хатан чанар, тэнцвэр зэрэг 6-7 чиглэлээр түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдлаа

 

. . .