-1

Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгууллаа

2024-04-15 00:00:00    |   89

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/149 дүгээр захирамжаар 2024 оны 04 сарын 11,12-ний өдрүүдэд бүх нийтийн хог цэвэрлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа.

2024 оны 04 сарын 11-ний өдөр Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сумын 2 дугаар багт байрлах Шүүхийн тамгын газрын гадна хашаа, ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

2024 оны 04 сарын 12-ний өдөр Сүхбаатар сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Тэс петролиум ШТС-ын баруун урд булан хэсгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж өөрсдийн техник хэрэгслээр хогийг хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа.

. . .