-1

Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулан оюун ухааны "ЦЕНТАВР" тэмцээнийг төрийн байгуулллагын албан хаагч нарын дунд амжилттай зохион байгууллаа.

2024-04-30 00:00:00    |   85

Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулан оюун ухааны "ЦЕНТАВР" тэмцээнийг төрийн байгуулллагын албан хаагч нарын дунд амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээнд

1-р баг: Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Сэлэнгэ аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар /хамтарч/ - Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот, байгуулалтын газар

2-р баг: Сүхбаатар сумын Засаг даргын Тамгын газар – Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтэс

3-р баг: Сэлэнгэ аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар – Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын хамтарсан баг оролцож, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын хамтарсан баг Тэргүүн байр эзэллээ.

Тэмцээнд оролцсон нийт төрийн албан хаагч нартаа баярлаж талархсанаа илэрхийлье

. . .