Загварын нэр: Бусдын хууль бус эзэмшлээс газар чөлөөлүүлэх тухай

Бусдын хууль бус эзэмшлээс газар чөлөөлүүлэх тухай

 

*Нэхэмжлэл бичихдээ урдаасаа үдэх зайтай буюу 3 см зай үлдээж бичнэ үү.* Баярлалаа

 

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь

Огноо                                              Сүхбаатар сум

Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймаг …. сум ..... баг, …. дугаар байрны........... ийн ..... тоотод оршин суух, А овогтой Б Харилцах утас: /......... / эсхүл /ажлын газрын хаяг/

 

Хариуцагч: Сэлэнгэ аймаг …. сум ..... баг, …. дугаар байрны........... ийн ..... тоотод оршин суух, А овогтой Б Харилцах утас: /......... / эсхүл /ажлын газрын хаяг/

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Бусдын хууль бус эзэмшлээс газар чөлөөлүүлэх тухай

 

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Н овогтой М миний бие нь Сүхбаатар сумын Засаг даргын 10 дугаар захирамжаар Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 7 дугаар багт 2 дугаар хэсэгт байрлах газрыг эзэмшсэн юм. Гэтэл миний эзэмшил газарт А овогтой Б нь хууль бусаар эзэмшиж байгаа тул миний өмчлөл, эзэмшил газрыг чөлөөлж өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт бичиг

1.Нэхэмжлэл

2.Газрын гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан/

3.Кадастрын зураг

4.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /гүйлгээний утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж ……-с/

 

 

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Утас:70362294

Вэб сайт: http://www.court.se.gov.mn