Загварын нэр: Нас тогтоолгох /төрсөн он, сар, өдөр зөвтгүүлэх тухай/

Нас тогтоолгох /төрсөн он, сар, өдөр зөвтгүүлэх тухай/

 

*Нэхэмжлэл бичихдээ урдаасаа үдэх зайтай буюу 3 см зай үлдээж бичнэ үү.* Баярлалаа

 

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл  гаргах нь

Огноо                                              Сүхбаатар сум

Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймаг …. сум ..... баг, …. дугаар байрны........... ийн ..... тоотод оршин суух, А овогтой Б Харилцах утас: /......... / эсхүл /ажлын газрын хаяг/

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нас тогтоолгох /төрсөн он, сар, өдөр зөвтгүүлэх тухай/

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Миний бие 1941 онд Хэнтий аймгийн Дархан суманд төрсөн. Гэтэл намайг бага байхад эцэг Дорж маань сургуульд оруулахгүй, мал дээрээ байлгана гээд 2 нас дарж, бүртгүүлж байсны улмаас одоо өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох нас хэтрээд байна. Иймд шүүхэд гаргаж өгсөн нотлох баримтуудыг үндэслэн намайг Хэнтий аймгийн Дархан 1941 онд төрсөн болохыг тогтоож, өгнө үү.

Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт бичиг

1.Нэхэмжлэл

2.Үндэсний төв архиваас авсан хүн амын тооллогын бүртгэлийн лавлагаа /он, оноор/

3.Улсын бүртгэлийн газрын лавлагаа

4.Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

5.Төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

6.Гэрч нарын тодорхойлолт /тодорхойлолт бичсэн хүний иргэний үнэмлэхийг тодорхойлолт дээр хуулбарлаж нотариатаар баталгаажуулсан байх/
7.
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /гүйлгээний утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж ……-с/ 

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Утас:70362294

Вэб сайт: http://www.court.se.gov.mn