Загварын нэр: Эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай

 

 

*Нэхэмжлэл бичихдээ урдаасаа үдэх зайтай буюу 3 см зай үлдээж бичнэ үү.* Баярлалаа

 

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь

Огноо                                                      Сүхбаатар сум

 

Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймаг …. сум ..... баг, …. дугаар байрны........... ийн ..... тоотод оршин суух, А овогтой Б Харилцах утас: /......... / эсхүл /ажлын газрын хаяг/

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эрх зүйн чадамжгүйд тооцуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: Галт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас Монгол Улсын Их хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 6.5, Иргэний хуулийн 18.2, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 141-143 дугаар зүйлд зааснаар Галт сумын 3 дугаар багийн иргэн Бат овогтой Доржийг эрх зүйн чадамжгүйд тооцсон шийдвэр гаргаж өгнө үү.

 

 

Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт бичиг

1.Нэхэмжлэл                                                                             2.Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
3.Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлыг төлөөлж оролцох төлөөлөгчийг томилсон итгэмжлэл

4.Шинжээч томилуулах тухай хүсэлт
5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /гүйлгээний утга: Улсын тэмдэгтийн хураамж ……-с/ 

 

 

 

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтэс

Утас:70362294

Вэб сайт: http://www.court.se.gov.mn