Улсад ажилласан байдал тогтоолгох
 Улсад ажилласан жил тогтоолгох
тухай нэхэмжлэлийн загвар
 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны
шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь
 
 
Огноо                                                                                                                                             Сүхбаатар сум    
        
                   
Нэхэмжлэгч:  Сэлэнгэ аймаг …. сум ….-р баг, … дугаар байрны........... ийн...... тоотод оршин суух, Б овогтой А Харилцах утас :......... / гэр /,......................... / гар утас /
Нэхэмжлэлийн үнлэслэл: Миний бие анх 1976 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн мод боловсруулах үйлдвэрт нормчноор ажилд орсон. Ингээд ажиллаж байгаад 1978 оны 12 сард мужааны цехэд шилжин ажилласан. Мужаан цехэд тасралтгүй 09 жил ажилласан. 1988 онд өөрийн охин Цэцгийг төрүүлэн жирэмсний амралтаа аваад 1989 онд ажилдаа эргэн орсон. 1990 онд өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа гарсан. Тухайн үед хөдөлмөрийн дэвтэр нээлгэн ажиллаж байсан боловч мод боловсруулах үйлдвэрийн боловсон хүчин миний хөдөлмөрийн дэвтрийг үрэгдүүлсэн тул намайг 1976 оны 06 сарын 10-ны өдрөөс 1988 оны 12-р сарын 31-ны өдөр хүртэл мод боловсруулах үйлдвэрт нормчноор ажиллаж байсныг тогтоож өгнө үү                                                         
 
Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай
 
Нэхэмжлэл гаргасан:…………../Б овогтой А/

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт:

1.Нэхэмжлэл 1 хувь                                                     
2.Мод боловсруулах үйлдвэрт ажилд орсон, гарсан тушаал эсхүл архивын лавлагаа 1%                                 
3.Мод боловсруулах үйлдвэрт хамт ажиллаж байсан Ц.Цэндсүрэн, Г.Ханд, Д.Лхагваа нарын тодорхойлолт                                                                     
4.Баярын бичиг 1%                                                                        
5. Үйлдвэрчний эвлэлийн батлах 1%                                                                                                 
6.1976.06.10-1988 он хүртэл ажиллаж байсныг нотлох бусад баримт бичиг                                                                     
7. Иргэний үнэмлэхний хуулбар / нотариатаар гэрчлүүлсэн/                                                                                                    
8.  Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
(70200 төг гүйлгээний утга: "Улсын тэмдэгтийн хураамж" )                                                                              
 
 
Шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны алба 70362294
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог