СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Автор: davakh от 6-11-2019, 16:55

Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны

шүүхээр 2019оны 10дугаар сарын 30-ны өдөр хянан хэлэлцсэн

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2019.10.30 №23 Сүхбаатар сум

Зар

Илтгэгч

Тойм

1

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 135 дугаартай шийтгэвэртэй, Ж.Төмөрсүхэд /Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5/ холбогдох зөрчлийн хэргийг зөрчилд холбогдогч болон түүний өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв

Д.Буянжаргал

Шүүх хуралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хэлэлцэхээр хойшлуулав.

2

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 321 дугаартай шүүгчийн захирамжтай, Г.Гантулга, А.Баяраа нарт /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2.1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав

3

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 307 дугаартай шүүгчийн захирамжтай, С.Эрдэнэсүхд /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв

Д.Буянжаргал

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээн, прокурорын эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгов.

4

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 101 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Н.Санжидад /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4/ холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв

Д.Буянжаргал

Шүүх хуралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 09 цаг 20 минутад хэлэлцэхээр хойшлуулав.

5

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 275 дугаартай шүүгчийн захирамжтай Л.Мөнхбаяр, Н.Бямба-Отгон нарт /ЭХТА-ийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.2/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв

Д.Буянжаргал

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаав.

6

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 128 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Б.Чинзоригт холбогдох /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаав..

7

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Ш.Батсайханд /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1.1, 11.6 дугаар зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

 

Прокурор эсэргүүцлээсээ татгалзсан тул хэргийг хэлэлцүүлэхгүй тухай тогтоол гаргав.

 

 

 

 

 

 

8.

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 122 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Д.Чинзоригт /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 21.12 дугаар зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээв.

9.

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 125 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Жу Жунгынд /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг хохирогчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

Шүүх хуралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хэлэлцүүлэхээр хойшлуулав.

10.

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 157 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Ц.Түвшинбаярт /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.3/ холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Д.Буянжаргал

Шүүх хуралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хэлэлцүүлэхээр хойшлуулав

11

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 199 дугаартай шүүгчийн захирамжтай, Д.Туяа, Д.Энхбаатар, Б.Баяндэлгэр, Д.Ганбат, С.Атарсайхан, С.Нарангэрэл, Б.Сампилноров нарт холбогдох /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.6 дугаар зүйлийн 10.3, 27.11 дүгээр зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцэв.

Б.Батзориг

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээв.

12.

Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 136 дугаартай шийтгэх тогтоолтой, Д.Ганзаяа /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.2 дугаар зүйлийн 1/ холбогдох эрүүгийн хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр хянан хэлэлцэв.

Б.Батзориг

Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр шүүхэд буцаав.

 

Тойм гаргасан: Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Мөнхзул

 

 

You must register before you can view this text. Please register and Login

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна
Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Орхон аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийнсурагчдын дунд хууль, эрх зүйн боловсролыг дэмжих, шүүхийн үйл ажиллагаа , хуульч, шүүгчийн ажил ...

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна
Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

ОХУ-ЫН ЭРХҮҮ МУЖИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫНТӨВИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ЗОЧЛОВ Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дээр 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Эвлэрүүлэн зуучлалын ...

Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна
Говь-Алтай аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийгдэв.   Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/118 дугаартай "Зарим ...

Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна
Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраас мэдээлж байна

Ц.Даваахүү шүүхэд баярлалаа сэтгэгдэл - Та ямар шалтгаанаар шүүхэд хандах болсон бэ? Өндөр насны тэтгэвэрт гарах 60 нас хүрээд, тэтгэвэрт гарах гэтэл цэрэгт явахад ажлаас чөлөөлөгдөж байсан ...

Шүүхэд мэдээллийн технологийн ололт, амжилтыг нэвтрүүлэх талаар хэлэлцэж байна
Шүүхэд мэдээллийн технологийн ололт, амжилтыг нэвтрүүлэх талаар хэлэлцэж байна

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн "Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчныг баталгаажуулах” төслийн багтай хамтран "Шүүхэд мэдээллийн технологийн ...

Зургийн цомог