2017 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.12.05 өдөр
2017 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.12.04 өдөр
2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.10.26 өдөр
 2017 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.09.05 өдөр
 2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.08.04 өдөр
2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.08.04 өдөр
2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.08.04 өдөр
2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.05.02 өдөр
2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.04.03 өдөр
2017 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: Gantulga  /  2017.03.07 өдөр
2017 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Өмнөх 1 2 3 4 Дараа

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Багануур дүүргийн шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Багануур дүүргийн шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

Хүндэтгэл үзүүллээ           Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч М.Усны-Эх нь жил гаруйн хугацаанд  Эвлэрүүлэн зуучлалын ажлыг ...

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын даргын 2017.12.08-ны өдөр баталсан "Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сургалт-2018” төлөвлөгөөнд заасны дагуу Хэнтий аймгийн зүүн бүсийн сумд болох Батноров, ...

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна
Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газар мэдээлж байна

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга Б.Баярсайхан, шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ариунболд нар Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журмыг хамгаалах тасгийн дарга, цагдаагийн ...

Зургийн цомог