ТОВЧ МЭДЭЭСэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь:

.......он......сар........өдөр                                                                                                                     Сүхбаатар сум

Өргөдөл гаргагч: 

                .......................  аймаг/нийслэл ............................ сум/дүүрэг................. баг/хороо...................  байр/гудамж ............ тоотод оршин суух хаягтай, ......................................... регистрийн дугаартай, Ургийн овог.........................., эцэг/ эхийн нэр ..............................., өөрийн нэр ......................................                  

Хуулийн этгээд бол түүний нэр: .................................................................................................................

Харилцах утасны дугаар: .........................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Эвлэрэлд урьж байгаа тал: 

.......................   аймаг/нийслэл ............................ сум/дүүрэг................. баг/хороо...................  байр/гудамж ............ тоотод оршин суух хаягтай, ......................................... регистрийн дугаартай, Ургийн овог.........................., эцэг/ эхийн нэр ..............................., өөрийн нэр ......................................                  

Хуулийн этгээд бол түүний нэр: .................................................................................................................

Харилцах утасны дугаар: .........................................

Маргааны агуулга

 

……..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

 

 

 

                Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна. 

  1. Өргөдөл-2 хувь
  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай баримт-                                                                                                                     төгрөг                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Өргөдөлд хавсаргасан баримт

Бүгд.....................хуудас хавсаргав.

                                                 

 

          Өргөдөл гаргагч: ............................../                                                 /

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн тамгын газар