Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэмжлэл гардууллаа

Автор: Gantulga от 24-01-2018, 12:51

Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол улсын Ерөнхий аудитын 2015 оны 240-р тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлангийн аудитид итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж байгаа тул Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-т заасны дагуу Сэлэнгэ аймгийн Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлж Монгол улсын Ерөнхий аудитын итгэмжлэл гардуулав.


Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог