Шүүх дэхь эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт баярлалаа.

Автор: Бодгоо от 5-05-2016, 10:28

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын 1-р баг найрамдлын 1-ийн 43 тоотод оршин суух,  
Ширнэн овогтой Чимэддүрзээ  / Утас-99498989 /
Шүүхийн бус аргаар эвийн журмаар маргааныг шийдвэрлэдэг, шинэ тогтолцоо хэрэгжиж ажиллаж байгаад иргэд бид их сэтгэл хангалуун байна. Заавал шүүх гэлгүй эвийн журмаар шуурхай зардал багатайгаар, богино хугацаанд түргэн шуурхай маргаанаа шийдвэрлүүлсэндээ бид баяртай байна. Цаашид иргэдийг  найз нөхдийн харилцаа холбоогоо бат бэх байлгах үүднээс шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэгт хандаарай гэж хэлэх байна. 
 Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог