Цахим архивын туршилтын програмыг суулган, туршиж эхэллээ.

Автор: Бодгоо от 15-04-2016, 10:44

Цахим архивын бэлтгэл ажлын хүрээнд архивын баримтыг цахимжуулах, хайлтын хугацааг богиносгох, архивчдын ажлын ачааллыг хөнгөвчлөх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор архивын програмыг ажлын ачаалал ихтэй болон багатай анхан шатны 3 шүүх дээр туршилт хийж байгаа бөгөөд энэхүү туршилтын ажлыг Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн Тамгын газар, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Сум дундын шүүхийн тамгын газар, Дархан-Уул аймгийн анхан шатны шүүхийн тамгын газарт тус тус хийхээр болжээ. 
Энэхүү ажлын хүрээнд 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр Шүүхийн захиргааны удирдлагын газрын дарга С.Санчир, Шүүхийн төрөлжсөн архивын эрхлэгч С.Нэргүй, Шүүхийн програм хангамж хариуцсан референт Э.Амарсанаа нар Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагаа болон архивын үйл ажиллагаатай танилцан, цахим архивын туршилтын програмыг суулган, туршиж эхэллээ.  
СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР


Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Зургийн цомог