ТОВЧ МЭДЭЭТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

               Шүүх байгуулагдсан түүхээс: Анх 1921 онд Ардын хувьсгалаас эх авч байгуулагдсан Хиагтын Заргын Яам бол Сэлэнгэ аймгийн шүүх үүссэн төдийгүй хувьсгалт шинэ Монгол Улсад орчин цагийн шүүх үүсч бэхжин хөгжих эхлэл болсон юм.

 

- 1993 оноос хуучнаар ардын шүүхийн тогтолцоог халснаар өнөөгийн шүүхийн тогтолцооны үндсэн нэгж болох сум буюу сум дунд, дүүргийн шүүхүүдийг 1993 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөн Шүүх байгуулах тухай, мөн 1993 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн Монгол Улсын хуулиар Төмөр замын шүүх, Цэргийн тусгай шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж байгаа хэрэг маргааныг нутаг дэвсгэрийн харъяаллын дагуу шилжүүлж 18 аймаг, нийслэл, дүүрэгт нийт 58 шүүх байгуулагдан эдгээрт 228 шүүгч Ерөнхийлөгчийн зарлигаар анх удаа томилогдон ажилласан бөгөөд энэхүү хуулийн дагуу тус аймаг дахь Сум дундын 1-р шүүх нь мөн шинэ тогтолцооны дагуу байгуулагдан Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Түшиг, Цагааннуур, Шаамар, Хүдэр, Ерөө, Хушаат, Жавхлант, Сүхбаатар сумд болон Дулаанхаан, Бугант тосгоныг харъяалан ажиллаж эхэлж байсан түүхтэй.

 

- Сум дундын 1-р шүүх нь "Шүүх байгуулах тухай” 2013 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн хуулиар Сум дундын 20-р шүүх болон шүүхийн нэрийн хувьд өөрчлөгдөж, мөн энэхүү Шүүх байгуулах тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 199 дүгээр зарлигаар тус хуулиар шинээр байгуулагдсан 79 анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарыг томилсон юм. Энэхүү Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тус Сум дундын 20-р шүүхийн нийт 6 шүүгч томилогдсон бөгөөд тус шүүх нь Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд болон Дулаанхаан, Бугант тосгоныг харьяалан ажиллаж байлаа.

 

-  Сум дундын 20-р шүүх нь  "Шүүх байгуулах тухай" /шинэчлэсэн найруулга/ 2015 оны 07-р сарын 01-ны өдрийн хуулиар Сэлэнгэ аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Сэлэнгэ аймаг дахь эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Сэлэнгэ аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болж нэрийн хувьд өөрчлөгдөж, мөн энэхүү Шүүх байгуулах тухай шинэчлэсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 111 дүгээр зарлигаар шинээр байгуулагдсан анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарыг томилсон юм. Энэхүү Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тус Сэлэнгэ аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр Лхагвын Энхтайван, Дамдиндоржийн Мөнхцэцэг, Ламжавын Соёлмаа нарын 3 шүүгчийг томилсон бөгөөд тус шүүх нь Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд болон Дулаанхаан, Бугант тосгоныг харьяалан ажиллаж байна.  

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн тамгын газар