ТОВЧ МЭДЭЭСэлэнгэ аймийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах 

шатны шүүхийн шүүгч нарын танилцуулга

Шүүгч Д.Буянжаргал

 • 1987-1988 он Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар хэсгийн төлөөлөгч
 • 1988-1991 он Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар эдийн засгийн төлөөлөгч
 • 1991-1993 он Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар Бугант дахь Цагдаагийн тасгийн дарга
 • 1993-1995 он Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар Мөрдөн байцаагч
 • 1997-2004 он Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 3-р шүүхийн шүүгч
 • 2004-2006 он Баянхонгор аймаг дахь сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгч
 • 2006-2013 он Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шүүгч
 • 2013-2015 он Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9-р шүүхийн шүүгч
 • 2015-2016.06 сар хүртэл Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2016.06-р сараас одоог хүртэл Сэлэнгэ аймаг дахь Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч.


Шүүгч Г.Давааренчин

 • 2000-2004 оны хооронд Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхэд туслах шүүгч
 • 2004-2012 оны хооронд Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 3-р шүүхэд шүүгчээр
 • 2012-2013 онд Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд шүүгчээр
 • 2013-2014 онд Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчээр
 • 2014-2016.05.30 хүртэл Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчээр
 • 2016.05.30-наас одоог хүртэл Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд шүүгчээр


Шүүгч Б.Эрдэнэхишиг

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг дахь шүүхийн тамгын газар