2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6-р сард байгууллагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт байхгүй болно.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  1, 2, 3, 4, 5, 6-р сард байгууллагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт байхгүй болно.

2015 оны 1, 2, 3, 4, 5-р сарын хандивын мэдээ байхгүй болно

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  2015 оны 1, 2, 3, 4, 5-р сарын хандивын мэдээ байхгүй болно

2015 оны 1, 2, 3, 4, 5-р сарын байгууллагын өмч хөрөнгийн өөрчлөлт байхгүй болно.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  2015 оны 1, 2, 3, 4, 5-р сарын байгууллагын өмч хөрөнгийн өөрчлөлт байхгүй болно.

2015 онд нийтдээ аудитын дүгнэлт байхгүй байна.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-р сард аудитын дүгнэлт байхгүй болно.

2015 оны 1, 2, 3, 4-р сард тендер шалгаруулалт байхгүй болно.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  1, 2, 3, 4-р сард тендер шалгаруулалт байхгүй болно.

2015 оны 1, 2, 3, 4-р сард худалдан авах төлөвлөгөө байхгүй болно.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  1, 2, 3, 4-р сард худалдан авах төлөвлөгөө байхгүй болно.

2015 оны 1, 2, 3, 4, 5-р сард 5 саяас дээш гүйлгээ байхгүй болно.

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  1, 2, 3, 4, 5-р сард 5 саяас дээш гүйлгээ байхгүй болно.

2015 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбар тодруулга

Нийтэлсэн: Бодгоо  /  2015.04.03 өдөр
  2015 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбар тодруулга

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

XML error in File: http://www.judcouncil.mn/rss.xml
XML error in File: http://www.judcouncil.mn/rss.xml

XML error: Opening and ending tag mismatch: meta line 4 and head at line 55

Цахим зөвлөгөө